Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Významného úspěchu v letošním ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost dosáhl student 3. ročníku oboru Cestovní ruch Martin Podzimek. S pozoruhodným badatelským úsilím a s obdivuhodnou schopností interpretace historických pramenů vytvořil odborné dílo, které by obstálo i ve srovnání s pracemi vysokoškolských studentů.

Osobnost středověkého církevního hodnostáře, politika a diplomata Balduina Lucemburského není v českém kulturním povědomí příliš známá. Přitom to byl právě tento velmož, prastrýc Karla IV., kdo připravil našemu „Otci vlasti“ cestu k trůnu římského císaře. Martinovu práci o této osobnosti vyhodnotila komise v krajském kole soutěže SOČ jako nejlepší a poslala jejího autora do celostátního finále. "Vítězství v krajském kole SOČ je pro mne obrovským uznáním a posunem ve studentském životě“, komentoval Martin svůj úspěch.

Martine, blahopřejeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a držíme palce v celostátní soutěži!