Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dne 6. září 2021 jsme uskutečnili exkurzi do chmelařské farmy v obci Okna u Polep na Litoměřicku, která se zabývá pěstováním chmelu.  Farma pěstuje chmel pro náš regionální pivovar ve Svijanech, kde probíhá praktická výuka žáků našeho učebního oboru „pivovarník, sladovník“.

Exkurze se účastnili žáci všech tří ročníků tohoto oboru. Dostali podrobné vysvětlení, jaké procesy a úpravy chmelových šištic na česačce probíhají, než se zpracovaný chmel dostane k odběrateli čili do pivovaru. Dozvěděli se také, jak se o chmel celoročně pečuje, co musí proběhnout na jaře, během vegetace a na podzim po sklizni. Žáci 3. ročníku už počáteční postupy pěstování zažili, když zde byli na jaře „zavádět“ chmel. Naše akce se vydařila, přispělo k tomu i pěkné počasí a nádherné výhledy na České středohoří, Říp a jiné přírodní památky, které jsme cestou míjeli.

Zapsala Mgr. Alena Loudová a Ing. Lukáš Hnatajko

Exkurze Okna u Polep