Soutěž „Mladý cestovatel“ Tisk

Ve středu 18. prosince 2019 se v budov ě Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově, v aule školy ve Zborovské ulici, uskutečnil již 7. ročník soutěže „Mladý cestovatel“.  Celkem 12 týmů dvoučlenných družstev ze základních škol z Turnova, Liberce, Semil a Železného Brodu soutěžilo ve dvou disciplínách. V prvním kole se divákům a porotcům v řízeném rozhovoru vyzpovídali soutěžící ze svých cestovatelských zálib. Druhé kolo pak obsahovalo test odborných cestovatelských vědomostí, dovedností a zajímavostí.
Na správný průběh soutěže dohlížela porota ve složení Mgr. Veronika Seppová z OHS Turnov, Bc. Žaneta Vindyšová z organizace Sundisk s.r.o. Jablonec nad Nisou a Mgr. Radim Štícha z příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch.
Vítěznou trojici soutěže vytvořila dvě družstva ze ZŠ Turnov, 28. října 18 (1. a 3. místo), druhé místo pak obsadila dvojice ze ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra ze Semil. 
Soutěž se opravdu povedla, chvíle napětí střídala zábava a legrace. Velký dík patří paní učitelce Ing. Davidové, panu učiteli Mgr. Tůmovi a panu učiteli Ing. Matouškovi, kteří celou soutěž organizovali. Dále pak moderátorské trojici žáků naší školy ve složení Lenka Jarošíková, Štěpán Krupka a Jan Sahaj a organizačnímu týmu žáků 3. ročníku oboru Cestovní ruch.