ZborovskáAlešova
Header image
Adaptace žáků 1. ročníků Tisk Email

Přechod žáka ze základní školy na střední školu je vždy velkou změnou v životě každého adolescenta. Ocitá se ve zcela jiném školním prostředí, v němž potkává neznámé učitele, žáky a v některých vyučovacích hodinách se seznamuje i se zcela novými předměty, kterým se doposud neučil. Aby tato změna nebyla pro žáka tak stresující, k tomu jistě napomáhají adaptační – harmonizační – dny, které na naší škole postupně proběhly jak v Alešově, tak i ve Zborovské ulici pro všechny 1. ročníky hned na počátku měsíce září.

Formou různých interaktivních her a úkolů se žáci nejen lépe seznámili mezi sebou, ale měli možnost poznat i svého třídního učitele, se kterým společně, pod vedením výchovné poradkyně a metodičky primární prevence, vytvořili třídní pravidla chování založená na přátelství, vzájemné spolupráci, toleranci a respektu.
K optimální školní adaptaci našich nových žáků přispívá i Kurz funkčního čtení, který je určen 1. ročníkům čtyřletých studijních oborů a na jeho realizaci se podílejí vyučující českého jazyka a literatury. V jednodenních kurzech, které proběhly na konci září, si žáci osvojili různé metody efektivního zpracování textů, ale i zde měli opět příležitost spolupracovat ve skupinách na společných úkolech, a tím se dále navzájem poznávat, sbližovat mezi sebou a vytvářet budoucí příjemné klima nejen svých tříd, ale i celé školy.
 
Mgr. Jana Srnová
výchovná poradkyně

 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí