Exkurze do Prahy aneb „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Tisk

Ve čtvrtek 12. prosince 2014 se uskutečnila exkurze pro žáky čtvrtých ročníků s názvem „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem,“ kterou organizovaly maturantky oboru Cestovní ruch.

Žáci nejprve navštívili Goethe-Institut, což je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Tam se dozvěděli něco o německé kultuře a samotném Goethe-Institutu. Německá praktikantka pro ně měla připravenou soutěž s odměnami. Poté se přesunuli do italské restaurace Green Tomato. Po obědě se vypravili do blízkého vydavatelství a prodejny učebnic a beletrie v cizím jazyce Oxford University Press. Zde měli možnost poslechnout si informace o OUP a moderních technologiích, které se týkají jazykového vzdělání. Jako poslední byl pro žáky připravený program v Institutu jazykového vzdělávání, kde se jim věnovali tři čeští lektoři anglického jazyka a jeden rodilý mluvčí.

V závěru exkurze měli žáci osobní volno a načerpali vánoční atmosféru historického centra Prahy.

Z výsledného hodnocení vyplynulo, že exkurze byla velmi vydařená a žáci byli spokojeni.

 

Michaela Bjalončiková a Zuzana Janatová
maturantky C4