ZborovskáAlešova
Header image
Školní kolo Olympiády v českém jazyce Tisk Email

Mateřština trochu jinak? Tak to si mohli žáci vyzkoušet v letošním školním klání. Uskutečnilo se ve čtvrtek 30. listopadu 2017 a do soutěže se s velkou chutí pustilo celkem 14 žáků z různých oborů a ročníků.

Jazykové úlohy prověřily jazykový cit žáků pro citové zabarvení a zvukomalebnost slovní zásoby. Téma slohové práce „Vyřčená slova nelze vzít zpět“ dalo prostor pro napsání libovolného slohového útvaru prozaickou formou. Žáci napsali řadu působivých vypravování, v úvahách se zamýšleli nad problematikou unáhleného jednání.

První se umístila Claudie Wieserová (třída 2CR), druhé místo obsadila Karolína Nováková (třída C4) a třetí příčka patří Kristýně Vitoušové (třída C4). Claudie a Karolína budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Semilech.

 

Vítězkám blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí