ZborovskáAlešova
Header image
Ples absolventů a přátel 17. 2. 2018 Tisk Email
Absolventi a přátelé školy, rodiče a přátelé absolventů, čeká nás jedna z prvních společenských akcí spolku – Ples absolventů a přátel OAHŠ. Půjde o společenskou událost, na níž mohou absolventi nabídnout škole konkrétní spolupráci a pomoc s jejím  restartem, potkat se s bývalými spolužáky, vidět se s bývalými i současnými učiteli.
V ceně vstupného je zahrnutý welcome drink, pohoštění v podobě teplého jídla a vína nakaždém stole, tradiční plesový program s předtančením a hudbou renomovaného orchestru, půlnoční překvapení a noční retro diskotéka. Vše doprovodí slovem herec Miroslav Šimůnek. Vstupenky jsou slosovatelné o zajímavé ceny. Z výtěžku plesu chtějí zakladatelé spolku podporovat nejrůznější aktivity studentů,motivovat je k co nejlepším studijním výsledkům a připravovat akce a organizovat činnosti, které ve škole byly dříve běžné, zvyšovaly její prestiž a na jejichž financování nemá v současné době škola dostatek prostředků. Před plesem, době od 17.00 do 18.00 hodin, bude možné navštívit budovu   školy ve Zborovské ulici.  Předprodej vstupenek zajišťuje recepce Kulturního centra Střelnice a sekretariát OA, HŠ a SOŠ ve Zborovské ulici.  Přijďte podpořit svojí účastí na plese spolek, který chce pomáhat škole, jež vám dala vzdělání a dobrý základ do života. Děkujeme za sdílení a podporu!

Spolek absolventů a přátel OAHŠ Turnov  

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí