ZborovskáAlešova
Header image
Projekt Gemini pro třídu 1H Tisk Email

Dne 19. 2. 2018 vyjela naše třída 1H z libereckého vlakového nádraží směr Žitava, s cílem na zastávce Ostritz. Zde jsme se sešli s německou skupinou, kterou jsme mohli poznat již na podzim v rámci projektových dnů v Hejnicích.

Po ubytování v místním klášteře jsme se skupinou vyjeli na naši první exkurzi do Müllermilch. Zde jsme se mohli seznámit s výrobou mléka a mléčných výrobků. Nechyběla ani degustace mléčných produktů. Po této nádherné akci jsme vyrazili do Drážďan. Město nás okouzlilo, paní průvodkyně nám přiblížila i historii města. Když jsme dostali zasloužený odpočinek, mohli jsme si individuálně prohlédnout krásy Drážďan. Většina holek z naší skupiny navštívila Primark. Ovšem i kluci vědí, co je dobré, a proto navštívili místní vyhlášenou restauraci zvanou McDonalds. Při cestě do dočasného domova jsme si o tomto gastronomickém zážitku povídali. Vrátili jsme se hodně pozdě, a tak byla zanedlouho večerka.

Druhý den po snídani nás čekala další exkurze, tentokrát na stavební odborné učiliště. Ve škole si mohl každý účastník vyzkoušet odbornou aktivitu. Jedna skupina vyráběla ze dřeva, druhá malovala barvami a třetí vyráběla z plastu. Poté jsme se přesunuli do firmy Edding, kde jsme se seznámili s výrobou psacích potřeb (fix). Odborně nám toto bylo trochu vzdálené, ale přesto nelitujeme takto strávených chvil. Následoval odjezd do centra města Bautzen a krátký rozchod.

Ve středu jsme navštívili fyzioterapeutickou školu v Žitavě, kde jsme si na sobě navzájem zkusili masáže a elektroléčbu pod vedením studentů prvního ročníku. Pak už nastal čas nasednout do autobusu a tím ukončit náš třídenní krásně nabitý program.

Na závěr bychom chtěli říci, že celý výlet nás obohatil o spoustu zážitků a stmelil kolektiv. Proto za vše děkujeme.

Žáci 1H

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí