ZborovskáAlešova
Header image
NAKAP Tisk Email
Naše škola je zapojena do programu "Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498".
Více zde.

Realizace projektu: 1.7.2018 - 31.8.2020
 
Na projektu se bude podílet kromě zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje, kteří tvoří realizační tým, dalších 30 partnerů. Zapojeno bude 24 středních škol, 4 pedagogicko-psychologické poradny, Krajská vědecká knihovna v Liberci a IQLANDIA o. p. s. Na jednotlivých aktivitách se počítá i se zapojením ZŠ.
 
Klíčové aktivity projektu:
  • Podpora polytechnického vzdělávání
  • Zkvalitnění péče o nadané žáky
  • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • Tvorba školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje

Projekt NAKAP LK I je spolufinancován Evropskou unií.


Naše škola nabízí projektové dny pro žáky základních škol: 

  1. Optické
  2. Strojírenské
  3. Tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně, robotika 

 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí