ZborovskáAlešova
Header image
Exkurze do oblasti Kladenska a jeho okolí Tisk Email

„Vítám Vás na naší exkurzi s názvem Kladensko – i když ztratilo svůj průmyslový věhlas, je zajímavým regionem. …,“ takto začala naše exkurze do regionu Kladenska, která se pořádala v úterý 6. 11. Sraz účastníků byl stanoven na dvou nástupních místech, ve školní hale na sedmou hodinu ranní a na zastávce terminálu u nádraží v 7:35.

V průběhu cesty do Panenského Týnce jsme účastníky upozorňovaly na zajímavá místa, která mohli vidět nebo která byla nedaleko. V Panenském Týnci jsme provedly výklad u nedostavěného gotického chrámu Panny Marie. Zajímavostí tohoto místa je léčebná a pozitivní energie. S ranní mlhou, která nás obklopila, toto místo vypadalo přímo magicky.

Dále se exkurze přesunula do hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích na objednanou prohlídku, aby se žáci dozvěděli, jak probíhala dříve práce horníků, ale také aby poznali místa, kterými musel každý havíř projít před samotným sfáráním do dolu -  cechovna, řetízkové šatny, koupele, jámová budova dolu.

Posledním místem naší exkurze byla nacisty vypálená obec Lidice, návštěva lidického muzea.  Na úvod proběhlo zhlédnutí krátkého filmu, který mapoval období od vývoje událostí té doby až po záběry vyhlazení Lidic. Muzeum si účastníci procházeli individuálně. Mohli zde spatřit původní fotografie Lidic a jejich obyvatel, slyšet vyprávění lidí, kteří prožili tuto událost. Od muzea se celá skupina vydala k pietnímu místu, kde původně Lidice stály.  U půdorysů některých domů jsme povyprávěly o jejich historii a připomněly i samotnou tragédii.

Ke konci prohlídky vznikla na památku společná fotka a všichni nabiti dojmy se vydali zpět do Turnova. Na konci dne jsme se rozloučily s účastníky a poděkovaly panu řidiči i učitelům za příjemnou atmosféru.

Maturantky: Marie Končinská, Lucie Maštalířová, Soňa Světlíková 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí