ZborovskáAlešova
Header image
Poděbrady – město nejen lázeňské Tisk Email

Ve středu 14. 11. 2018 se v 7:30 u vchodu do budovy školy hromadí žáci z různých tříd. Probíhá poslední kontrola přítomných žáků, a protože jsou všichni, může začít čtení a podepsání poučení o bezpečnosti chování. Poté se celá skupina přesune k autobusu a po opětovném spočítání vyráží směr Poděbrady.

Hned po odjezdu od školy se jedna z maturantek ujímá mikrofonu, představuje tým maturantek, pedagogický dozor a pana řidiče. Po tomto úvodu je správný čas na první výklad, a to o Turnově a o škole. Po hodině cesty autobus vjíždí do slunných Poděbrad. První momenty zpříjemňuje další maturantka svým výkladem o historii a současnosti města a může začít přesun od parkoviště na náměstí.

Během cesty jsou žáci upozorňováni na zajímavosti míst, kterými procházejí - kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvaný jako Havířovský kostel, inundační Poděbradský most a nejdelší zastavení čeká na Jiřího náměstí. Tam se žáci dozvídají o dalších památkách v Poděbradech. V 10:00 začíná prohlídka v galerii Ludvíka Kuby, kde jsou ke zhlédnutí obrazy známého malíře a hudebníka Martina Němce. Počasí je nádherné, takže se může uskutečnit příjemná procházka lázeňským parkem. Je totiž nádherný i v podzimním čase. Nemohou být vynechány ani krásně rozkvetlé květinové hodiny, u kterých stojí trpaslík odbíjející čas do plechové muchomůrky.

Ve 12:00 nastává chvíle pro přesun do sklárny Crystal Bohemia a.s. Ve sklárně žáky provází tamější průvodkyně, jejíž výklad je obohacen  promítnutím dokumentu o historii firmy. Poté se skupina vydává do výroby, aby žáci viděli, jak se sklo taví a brousí. Na závěr každý dostává od sklárny malou pozornost v podobě skleniček. Podle stanoveného programu se všichni vydávají zpět na náměstí, protože bude následovat pauza na zasloužený oběd, popřípadě na krátkou individuální prohlídku města. Poslední zastávkou dnešní akce je filmové muzeum Film Legends Museum. K vidění je obrovské množství postaviček ze známých filmů, ke kterým milá slečna průvodkyně říká mnoho zajímavých informací.

Plni znalostí a nezapomenutelných dojmů se žáci s doprovodem vrací k autobusu. Pro zpáteční cestu je zvolena jiná trasa, aby mohly zaznít i další výklady o okolních vesničkách. Při návratu do Turnova maturantky rozdají soutěžní kvízy, které stačí ještě vyhodnotit, a také odměňují úspěšné řešitele. Zájezd je ukončen poděkováním pedagogickému dozoru za doprovod, panu řidiči, že všechny v bezpečí dovezl zpět do Turnova, a žákům za disciplinovanost, která přispěla k hladkému průběhu celé akce.

Maturantky: Barbora Fencková, Radka Millerová, Tereza Stránská 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí