ZborovskáAlešova
Header image
Projekt COV Tisk Email

Název projektu: Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002706
Celkové výdaje projektu: 55 235 242 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 52 045 480 Kč
Očekávaná dotace: 46 840 932 Kč
Podíl LK: 8 394 310 Kč

V rámci projektu dochází k rekonstrukci stávajících prostor bývalé kotelny na lehké topné oleje a k jejich přeměně na prostory určené pro odbornou výuku žáků technických oborů školy. Dále dojde v rámci projektu k pořízení následujícího vybavení: strojní zařízení, IT vybavení, CNC stroje, 3D měřící stroje, 3D tiskárny, dílenské a kancelářské vybavení a robotický modul.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí