ZborovskáAlešova
Header image
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY Tisk Email

MÁTE ZÁJEM SE STÁT ČLENEM VÝBORU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY?

Vedení Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy hledá aktivní rodiče, kteří by měli zájem stát se členy Sdružení rodičů a přátel školy. Náplní práce je 2x ročně se účastnit hlavních schůzek sdružení v prostorách školy v Turnově a reagovat na podněty týkající se činnosti sdružení, které jsou zasílány prostřednictvím e-mailu hospodářem sdružení a zástupcem školy panem Mgr. Karlem Vodrážkou.

Každá třída by měla mít ve sdružení 1 až 2 zástupce z řad rodičů a přátel třídy.

Členové SRPŠ mohou využít svého práva ke vznášení návrhů a připomínek tříd, které zastupují, kontrolovat tok finančních prostředků a schvalování výše finančních prostředků pro různé žadatele především z řad žáků celé školy a zástupců tříd.

Činnost ve sdružení je dobrovolná.

V případě zájmu o členství kontaktujte Mgr. Karla Vodrážku (karel.vodrazka@ohsturnov.cz) nebo třídního učitele (třídy, kterou zastupujete). 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí