ZborovskáAlešova
Header image
Školská rada a SRPŠ Tisk Email

Školská rada

Volby (doplňkové)do školské rady proběhnou ve dvou termínech:

29.11. 2018 na pracovišti Alešova, při podzimních rodičovských schůzkách

Voleni budou dva zástupci (z každé části školy po jednom) z řad zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých.

Volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Dne  24.10. 2018  proběhlo kolo doplňkových voleb na pracovišti Zborovská. Novým členem rady se stala Nikola Lizlerová studentka 3.ročníku oboru Cestovní ruch.


Výsledky voleb 5.10.2017

Školská rada

Volební řád

Jednací řád

Složení školské rady

Školská rada má šest členů

1) Jednu třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Liberecký kraj - Ing. Martin Gold, Ing. Tomáš Hocke.

2) Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti - Pavlištová Renata (zákonný zástupce), Babec Vilém

3) Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy - Mgr. Ilich Ondřej, Ing. Lubomír Louda

Pravomoci školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel OAHŠSOŠ

Dopis rodičům

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí