ZborovskáAlešova
Header image
Maturitní zkoušky Tisk Email

Informace k maturitním zkouškám 2018/19

Témata povinné a nepovinné profilové části MZ 2018/2019: 

Obchodní akademie, Hotelnictví, Cestovní ruch, Strojírenství

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní zkušební období - 2018/2019

Povolené pomůcky

Informace k podávání přihlášek k maturitní zkoušce - jaro 2019:

Přihláška k maturitní zkoušce se podává prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který je k dispozici v sekretariátu školy – Zborovská 519. Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky k maturitní zkoušce se musí odevzdat nejpozději 3. prosince 2018 do sekretariátu školy.  Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení.

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2019

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY v profilové části ve školním roce 2018/2019

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka jarního zkušebního období je k vyzvednutí do 21. června v sekretariátu školy Zborovská 519 každý den od 8:00 do 14:00.

 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí