Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Informace k maturitním zkouškám - 2020/21 - podzim

Informace k maturitním zkouškám - 2020/21 - jaro

Témata povinné a nepovinné profilové části MZ 2020/2021: 

Termíny MZ 2020/2021: 

Mimořádný termín SČ MZ 2020/2021 - instrukce k písemným zkouškám:
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.
Tato informace byla uvedena v pozvánkách k mimořádnému termínu. Upozorňujeme žáky na nutnost mít s sebou respirátor či roušku.

Přečtěte si mimořádné opatření MZ dne 28. června 2021 k ochraně dýchacích cest.