ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Jedná se o 4letý maturitní obor.

Absolventi oboru naleznou uplatnění na různých pracovních pozicích v oblasti cestovního ruchu v subjektech jako jsou cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely, turistická informační centra, odbory CR. Dále se naši absolventi uplatňují v oblasti podnikání.

Během studia se žáci seznámí s celou řadou odborných předmětů z oblasti cestovního ruchu i z oblasti ekonomické. Své znalosti a dovednosti si žáci prohloubí na praxích, které jsou nedílnou součástí studia. Praxe probíhají v prvním, ve druhém a ve třetím ročníku v délce trvání 4 týdny. Celkem žáci absolvují praktickou výuku v rozsahu 12 týdnů. Studenti si praxi vyberou sami nebo škola praxi nabídne na základě společných smluv na různých hradech a zámcích. Škola doporučuje praxe zaměřit především na průvodcovskou činnost, na práci v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, informačních centrech, muzeích apod. Škola umožňuje i praxe v zahraničí.

V průběhu posledního školního roku studenti oboru cestovní ruch organizují zahraniční i domácí exkurze, a to v rámci realizace odborného semináře cestovního ruchu. Jedná se vlastně o maturitní témata praktické maturitní zkoušky. Počet zrealizovaných exkurzí představuje každý rok přibližně 10 exkurzí různě tematicky zaměřených. S tím souvisí i obhajoba písemné maturitní práce, která monitoruje praktické dovednosti na základě skutečné realizované akce formou exkurzí pro žáky školy. Obor je zaměřen prakticky na kultivované komunikativní dovednosti.

Škola umožňuje oboru i velmi žádané sepětí a propojení s oborem hotelnictví v podobě velkého množství pořádaných kurzů zaměřených na gastronomické dovednosti.

Pro bližší informace pro uchazeče klikněte zde.

Upravit nastavení cookies