ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

OZNÁMENÍ

Update 20.10.2023 - výsledky voleb do Školské rady - zvolení kandidáti viz zvýraznění níže:

Dne 18. až 19. října 2023 proběhnou online volby části školské rady.  Přihlášení kandidáti jsou tito:

Kandidáti ze strany zákonných zástupců z části budovy Alešova:

 • Andrea Janů
 • Gabriela Tausigová

Kandidáti ze strany zletilých studentů z části budovy Zborovská:

 • Filip Hanzl - třída 2H
 • Petr Nosek - třída 1CR

Kandidáti ze strany pedagogů z části budovy Zborovská:

 • Ondřej Illich
 • Karel Melichar

Kandidáti ze strany pedagogů z části budovy Alešova:

 • René Bělohradský
 • Veronika Melichová

Volby proběhnou v systému Bakaláři - modul Anktety. Prosíme patřičné respondenty o její vyplnění ve výše uvedeném termínu.

(Anketa se Vám v Bakalářích zobrazí pouze v tyto dny.)

 

Dokumenty

Složení školské rady

Školská rada má šest členů

1) Jednu třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Liberecký kraj - Ing. Martina Drahoňovská, Ing. Tomáš Hocke.

2) Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti – Andrea Janů (zákonný zástupce), Petr Nosek (student)

3) Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy – Mgr. Ondřej Illich a Mgr. René Bělohradský

 

Pravomoci školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Upravit nastavení cookies