ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Kód oboru: 23-51-H/01
Kategorie vzdělávání: Střední vzdělávání s výučním listem
Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
Délka a forma vzdělávání: 3 roky – denní studium

Učební program strojní mechanik je tradiční 3letý obor nabízející všestranné strojírenské vzdělání. Jde o perspektivní obor, který je podporovaný stipendijním programem, kdy žáci mohou získat peněžní odměnu. Učební obor strojní mechanik je vhodný pro manuálně zručné chlapce a dívky

Náplň a charakteristika oboru

Žáci učebního oboru strojní mechanik mají teoretickou i praktickou výuku, která se vždy po týdnu střídá. V teoretické výuce je především kladen důraz na odborné předměty, v kterých se žáci věnují nauce o materiálech, stavbě a použití jednotlivých strojních součástí a mechanismů, technologii zpracování kovů, čtení a tvorbě výkresové dokumentace.

Praktická výuka tohoto oboru probíhá formou školního odborného výcviku, ale také odborným výcvikem ve strojírenských firmách. Školní odborný výcvik probíhá v moderně vybaveném centru odborného vzdělávání. Hlavní náplní odborného výcviku je především ruční zpracování kovů – orýsování, pilování, řezání, stříhání, vrtání, vystružování, ohýbání, sváření. Dále se žáci seznamují s montáží a demontáží nejrůznějších spojů a strojních mechanizmů. Žáci též získají základní znalosti z oblasti strojního obrábění. Ve vyšších ročnících probíhá odborný výcvik ve strojírenských firmách, kde jsou žáci seznamováni s reálnou praxí. Velmi úzká spolupráce s některými firmami dokonce umožňuje našim žákům vykonávat závěrečné zkoušky přímo na pracovištích v těchto firmách. Odborný výcvik je vhodně doplněn předmětem technické laboratoře, kde se žáci zdokonalují ve čtení a tvorbě výkresové dokumentace, v měření a kontrole, ve čtení a tvorbě výrobních postupů, v práci se strojnickými tabulkami a učí se základům programování CNC strojů.

Doplněním odborného vyučování jsou pravidelné exkurze do strojírenských firem v regionu, účast na strojírenských veletrzích, seminářích a workshopech.

Uplatnění absolventů

Úzké propojení naší školy se strojírenskými firmami v našem regionu výrazně přispívá k uplatnění na pracovním trhu. Díky dobrému jménu školy jsou naši absolventi ve firmách žádaní a velmi dobře finančně ohodnoceni. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku. Absolventi také mohou rozšířit svoje vzdělání v dalším studiu. Velmi dobrým absolventům škola nabízí přestup do 2. ročníku maturitního oboru strojírenství. Pokračovat ve studiu je také možné ve dvouletém nástavbovém studiu.

Pro bližší informace pro uchazeče klikněte zde.

Upravit nastavení cookies